hebrew french

החזון

אנחנו בישראל-אירופה שואפים לבצע עסקאות נדל"ן באזורים המוגדרים בעולם העסקי כאוקיינוסים כחולים כלומר, אזורים בהם אין פעילות ענפה בתחום ייזום הנדל"ן דבר אשר מייצר שווקים חדשים לעסקאות נדל"ן.

התחרות הקיימת על כל פיסת קרקע המוצעת למכירה יוצרת, במרבית המקרים, היעדר כדאיות כלכלית לביצוע העסקאות, בעיקר ללקוחות הסופיים של החברה, בעוד פיתוח שווקים חדשים והיעדר תחרות הינם מתכון לאיתור עסקאות בעלות פוטנציאל רווחיות גבוה במיוחד.

פיתוח שווקים במקום בו לא קיים ביקוש קשיח, מייצר למעשה מציאות ומכתיב את תנאי השוק, כך שהפועלים באוקיינוסים הכחולים נהנים מערך מוסף שלא מצוי בכל עסקה אחרת בשוק.

אנו בישראל-אירופה מאמינים בפיתוח שווקים חדשים, איתור ומימוש פוטנציאל בעסקאות המשיאות את ההשקעות של לקוחות החברה ומייצרות עבורם ערך מוסף רב.